Yükleniyor...

Hâlihazır Harita Yapımı

Hâlihazır Harita Yapımı

Halihazır harita, yeryüzü topoğrafyasının yanı sıra insan yapımı olan yol, bina gibi objeleri gösteren bir harita türüdür. İlgili kanunlar ve yönetmeliklere göre söz konusu tüm yapılar ölçülüp kağıt üzerine aktarılır. Bu haritalar çizilirken kullanılacak ölçekler 1/1000, 1/2000 ya da 1/5000 şeklinde olabilir. İmar planlarına altlık olarak kullanılır.

Her türlü haritaların sayısal ortama dönüştürülmesi;

Yeni yapılacak haritaların sayısal ortamda üretilmesi
Harita çizimlerinin yapılması
Topoğrafik Haritalar
Kadastral Haritalar
Tematik Haritalar
Özel Amaçlı Haritalar
Şeritvari Haritalar 
Kamulaştırma Haritaları 
Aplikasyon Çalışmaları
Plankote çalışmaları