Yükleniyor...

İmar Uygulamaları

İmar Uygulamaları

 

1. İmar planlarının sayısal ortama dönüştürülmesi
2. Parselasyon planlarının hazırlanması
3. 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması
4. Yola Terk, Yeşil Alana Terk, Yoldan İhdas işlemleri

5. İfraz (ayırma) ve Tevhid (birleştirme) işlemleri
6. Parsel Aplikasyonu, Proje aplikasyonu, Kübaj Hesabı
7. Cins Değişikliği, Cins tashihi işlemleri
8. İrtifak Hakkı tesis işlemleri