Yükleniyor...

Kentsel Dönüşüm


Kentsel Dönüşüm

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca kentsel dönüşüm alanlarında; mevcut durumun ortaya konularak ilgili makamlara iletilmek üzere raporların düzenlenmesi, şerefiyelerin tespiti, kentsel dönüşüm alanlarına yönelik hak sahipliği ve imar planlarının yapılması gibi konularda çalışmalar yürütmekteyiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ
•    Hâlihazır Haritaların Üretilmesi,
•    İmar Planına Esas Jeolojik Etüt
•    Mevcut Durum Analizi / Araştırma Raporunun Hazırlanması,
•    Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme Çalışmalarının Hazırlanması,
•    Alan Kullanımına İlişkin Stratejilerin Belirlenmesi ile Eylem Planının Hazırlanması,
•    Finansal Paylaşım /Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi,
•    İmar Planlarının Hazırlanması,
•    Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması,
•    Hak Sahipleri ile Muvafakat Sözleşmesi Çalışmalarının Yapılması