Yükleniyor...

ANKARA İLİ AYAŞ İLÇESİ CUMA MAHALLESİ 120 ADA 141 PARSEL LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES) PROJESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

İŞVEREN: Gürsoy Enerji Elektrik Üretim LTD. ŞTİ.

KONUM: Ankara

YAPIM YILI: 2017

ALAN: 0.54 Hektar

Planlama alanı; Ankara ili Ayaş ilçesi Sinanlı Cuma Mahallesi'nde bulunan 1/5000’lik I28-B-11-D ve 1/1000’lik I28-B-11-D-2-B no.lu paftada yer alan 120 ada 141 no.lu parselin bir kısmıdır. Planlama alanı toplam 5396 m2 den oluşmaktadır. Planlama alanının 4266 m2 si Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Alanı (YED) ve 1130 m2 si ise imar yollarından oluşmaktadır.

Planlama alanı içerisinde lisanssız güneş enerjisi üretime ilişkin güneş panelleri ve bu paneller aracılığıyla üretilen elektriğin ülke elektrik sistemine iletilmesi adına trafo gibi teknik yapılara yer verilecektir. Yine söz konusu alanın yerleşim yerlerine uzak olması nedeniyle tesisi korunması adına güvenlik personeli ve eşyaların muhafaza edilmesine yönelik gerekli görüldüğü takdirde idari tesis vb. yapılar yapılabilecektir.