Yükleniyor...

ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ BATI SİTESİ MAHALLESİ 15142 ADA 1 PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

İŞVEREN: 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Türk Telekom Bys Eğitim Kültür ve Spor Tesisleri A.Ş

KONUM: Ankara/Yenimahalle

YAPIM YILI: 2015

ALAN: 0.29 Hektar

Planlama alanı Ankara ili Yenimahalle ilçesi Batı Sitesi Mahallesi sınırları içerisinde, 1/5000 ölçekli I-29a-05-d halihazır paftasında yer alan 2854 m2’lik bir alanda bulunmaktadır.

Özelleştirme sonucu işletim hakkı devredilen bu kuruma ait ilgili parselin değerlendirilmesi sayesinde özelleştirme süresinin tamamlanmasıyla herhangi bir maliyet oluşturmadan kamuya ait olacak bir taşınmaz edinilmiş olacaktır. Bu nedenle, mülkiyet sahibi olan kuruluşun kamu yararına daha iyi hizmetler sunabilmesi ve çalışanlarına daha iyi bir yaşam koşulları oluşturması amacıyla söz konusu alanın, Kreş+Lojman alanına dönüştürülmesi ihtiyacı oluşmuştur.

Planlama alanında yer alan 15142 ada 1 parselde kreş ve anaokulu olarak planlanmıştır. 15142 ada 1 parselin bulunduğu alan toplam 2.854 m2 olup ilgili parsele ilişkin olarak Kreş+Lojman Alanı kullanımı önerilmiştir. Yapılaşma Koşulları E=2.00,  Yençok=Serbest olacaktır.