Yükleniyor...

KARABÜK İLİ OVACIK İLÇESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

İŞVEREN: Ovacık Belediye Başkanlığı

KONUM: Karabük/Ovacık

YAPIM YILI: 2016

ALAN: 27 Hektar

Plan çalışmasına konu olan Ovacık yerleşmesi, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Karabük ilinin güneydoğu kısmında konumlanmış bir ilçe belediyesidir.

Plan değişikliğine konu alanda daha önce yapılan imar planındaki muhtelif yerlerde ihtiyaç duyulan imar planı değişikliklerinin yapılması amaçlanmıştır. Plan onayına yetkili kurum Ovacık Belediyesi’dir. Planlama alanı toplam 27 hektardır. Hazırlanan plan teklifinde; 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve belirtilmeyen hususlarda meri plan hükümlerine uyulmuştur.