Yükleniyor...

ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ TEBERİK MAHALLESİ 3739 ADA 2 PARSEL (E:482 PARSEL) LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES) PROJESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

İŞVEREN: Aydan Enerji Üretim Pazarlama Tic. LTD. ŞTİ.

KONUM: Ankara

YAPIM YILI: 2017

ALAN: 42.18 Hektar

Planlama alanı; Ankara ili Akyurt ilçesi Teberik Mahallesinde bulunan 1/1000’lik H30D-23A-1B ve H30D-23A-1C no.lu paftalarda yer alan eski 482, yeni 3739 ada 2 no.lu parseldir.

Toplam 42.187 m2 olan planlama alanının 33.730 m2 si Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Alanı, Park Alanı 6.711 m2 ve 1.746 m2 si yoldan oluşmaktadır. Plan onama sınırı içerisindeki alana “Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali” fonksiyonu önerilmiştir. Yapılaşma koşulları İdari Tesis vb. yapılar için E:0.10 ve Yençok:6.50 m olarak düşünülmüş diğer teknolojik yapılar için ise Yençok: Teknolojinin Gerektirdiği Kadar Olacaktır şeklinde önerilmiştir.