Yükleniyor...

ANKARA İLİ KAZAN İLÇESİ İĞNE MAHALLESİ 125 ADA 17 PARSEL LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES) PROJESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

İŞVEREN: Yentek Elektrik Enerji Mühendislik Tic. AŞ.

KONUM: Ankara/Kahramankazan

YAPIM YILI: 2018

ALAN: 4,08 Hektar

Planlama alanı; Ankara İli Kazan İlçesi İğne Mahallesi 1/5000’lik H29-D-02-D no.lu paftada ve 1/1000’lik H29-D-02-D-4-B, H29-D-02-D-4-C no.lu paftalarda yer alan 125 ada 17 no.lu parseldir.

Planlama Alanının, 32.635 m2 si Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Alanı, Park Alanı 5.048 m2 ve 3.177 m2 si yoldan oluşmaktadır.

Plan onama sınırı içerisindeki alana “Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali” fonksiyonu önerilmiştir. Yapılaşma koşulları İdari Tesis vb. yapılar için E:0.10 ve Yençok:6.50m olarak düşünülmüş diğer teknolojik yapılar için ise Yençok: Teknolojinin Gerektirdiği Kadar Olacaktır şeklinde önerilmiştir.