Yükleniyor...

ÇORUM İLİ SUNGURLU İLÇESİ ALEMBEYLİ KÖYÜ SEKİ MEVKİİ 1940 NOLU PARSEL (ESKİ 1939 PARSEL) LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES) PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

İŞVEREN: Kundalini Enerji Elektrik Anonim Şirketi

KONUM: Çorum/Sungurlu

YAPIM YILI: 2018

ALAN: 8,55 Hektar

 

Planlama alanı; Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Alembeyli köyü, Seki mevkii, 1940 parsel (Eski 1939 parsel), tarla vasıflı taşınmazın, Güneş Enerjisine Dayalı Enerji Üretim Alanı (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı) olarak planlanmasına yönelik plan müellifince hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini kapsamaktadır. 1/1000 ölçekli H32-D-24-B-1-B ve H32-D-24-B-2-A no.lu 2 adet paftada yer almaktadır.

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce 02/11/2015 tarihinde onaylanan Toprak Koruma Projesi 02/11/2015 tarih ve 17701 sayı ile İdareye ibraz edilmiştir. Ancak bu raporda 08.06.2017 tarihinde yapılan değişiklik sonrası çekme mesafeleri her yönden 5 metre olarak plan değişikliği yeniden düzenlenmiştir.

Alanda 1940 parsel yüzölçümü 85.526,73 m2 tapu yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın Güneş Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı" olarak onaylı planın parsel içindeki çekme mesafelerinin değişmesiyle Uygulama İmar Planı Değişikliği ihtiyacı doğmuştur.

Planlama alanında plan kararı olarak "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı" kararı aynen korunmuştur. 15 metre olan çekme mesafeleri her yönden 5 metre olarak tanımlanmış; buna bağlı olarak plan notlarının 18. Maddesi düzeltilerek, İl Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 08.06.2017 tarihli toprak koruma projesine uyulacağı, parsel içerisindeki çekme mesafeleri her yönden 5 metre olacak şekilde düzenlenmiştir.”ve plan notlarına 21. Madde eklenmiş; “Proje alanında ada içi yollar 01.07.2016 tarihinde imzalanan kira sözleşmesi ve buna bağlı panel yerleşim projesi protokolündeki vaziyet planına göre yapılacaktır” ifadesi eklenmiştir.