Yükleniyor...

SİVAS İLİ KANGAL VE GÜRÜN İLÇELERİ KANGAL RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ (RES) PROJESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

İŞVEREN: Kar-Map Harita Emlak Proje Müh. Müş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

KONUM: Sivas/Kangal-Gürün

YAPIM YILI: 2014

ALAN: 150 Hektar

Sivas il sınırında yer alan Kangal ve Gürün İlçelerine yapılacak olan 128 MW güce sahip Kangal Rüzgâr Enerji Santralidir.

Sivas ili Kangal ve Gürün ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Kangal Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) nazım imar planı, ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinin alınması sonrası Sivas İl Özel İdaresi Meclisi’nce 08.01.2014 tarih ve 04 sayılı karar ile onaylanmıştır.

Kangal Res Projesi kapsamında 64 adet her biri 2 MW kapasiteli Rüzgar Tribünü kurulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında onaylanan imar planına uygun olarak 22 adet tribünün kurulması işlemleri tamamlanmış ve elektrik üretimi faaliyetine başlanmıştır. Proje kapsamında kalan tribün yerlerine yönelik yapılan çalışma çerçevesinde tribün yerleri tekrar değerlendirilmiş ve bu çerçeve de daha önce onaylanan imar planı dışında kalan 40 No.lu tribünün yeni yapılacağı koordinatlar ile tribün alanını Kangal-Gürün yoluna bağlayan taşıt yolu bağlantısı da dikkate alınarak 2 paftalık uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Diğer tribünler de yer değişikliği yapılmış ancak söz konusu tribünler daha önce onaylanmış imar planında belirtilen Tribün alanları içerisinde kaldığından plan çalışmasında değişiklik olarak gösterilmemiştir.

Planlama Alanındaki Yapılaşma Koşullarına İlişkin;

•          Şalt Merkezi ve Şalt Kontrol Binası Alanı İçerisinde Yapı Yaklaşma Mesafeleri Yollara Ve Komşu Parsellere 5 m. olacaktır.

•          Şalt Merkezi Ve Şalt Kontrol Binası Alanındaki Yapılaşma Koşulları Emsal=0.20 Hmax= 6.50 m olacaktır. Şalt Merkezi İçin Hmax= Tesisin Teknik Özelliğine Göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Onaylanacak Avan Projesine Göre Belirlenecektir.